Sirküler

Sirküler No: 2020/150


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

 

3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-20.htm linkinde yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

Söz konusu kotanın dağıtımı ile kullanımına ilişkin usul ve esaslar, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat çerçevesinde yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

 

Tebliğ hükümleri 02.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.