Sirküler

Sirküler No: 2020/151


Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat kontrollerinin yürütüleceği il tarım ve orman müdürlükleri belirlenmiş, Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlüklerinden Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü sadece canlı balıklar için yetkilendirilmiş, Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde yetkili gümrük müdürlüklerine İnebolu Gümrük Müdürlüğü eklenmiş, gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin gerçekleştirileceği il tarım ve orman müdürlüklerine Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklenerek, “Amaç ve kapsam” ile “Dayanak” başlıklı 1 ve 2 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilen EK:7 eklenmiştir.

 

“Ek-7
 

Sıra No

Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalat Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

1

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

2

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

5

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

6

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

7

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

8

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

Tebliğ hükümleri 04.06.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.