Sirküler

Sirküler No: 2020/152


Irak KIBY Gümrük Muafiyetleri

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler gibi işler kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünler ile yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (KIBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY’deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020'de yayımlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği bildirilmektedir.

 

Yazıda, kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamul/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı belirtilmektedir.

 

Konuyla ilgili İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nin duyurusu https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4406.html linkindedir.

 

Bilgilerinize sunulur.



Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.