Sirküler

Sirküler No: 2020/153


Fransa menşe ve dolaşım belgeleri

 

Fransa Gümrük İdaresi'nden alınan bir bildirimde, mücbir sebep nedeniyle ülkelerindeki mevcut sistemde dolaşım ve menşe ispat belgelerinin MEDOS gibi bir elektronik sistem üzerinden onaylanmadığı, ihracatçı tarafından kağıt ortamında hazırlanan söz konusu belgelerin ıslak olarak imzalanarak taranmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla İdarelerine iletildiği, İdarenin belgenin çıktısını alıp imzalama ve mühürleme işlemini yaptıktan sonra belgeyi tekrar taradığı ve ihracatçıya yine elektronik posta yoluyla gönderdiği ifade edilerek, belirtilen usulde düzenlenen belgelerin gümrük idarelerine ibrazı halinde kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Gümrük idareleri bu belgeleri e-posta aracılığıyla teyit edebileceklerdir.

 

Konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2020 tarihli 54128138 sayılı yazıları eklidir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.