Sirküler

Sirküler No: 2020/158


Orjinal Veteriner Sağlık Sertifikasının sonradan ibrazı

 

Veteriner kontrollerine tabi hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin ilgili mevzuat kapsamında ithalat aşamasında sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü veya yetkili il müdürlüğüne sunulması Covid-19 salgını nedeniyle ilgili mevzuatta yapılan değişiklikle 30 Temmuz 2020 tarihine kadar resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikalarının renkli olarak taranmış halinin elektronik ortamda hayvansalurunithalat@tarimorman.gov.tr  ve ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü veya yetkili il müdürlüğünün e-posta adresine gönderilmesi durumunda veteriner kontrollerine ilişkin işlemlerin tesis edilmesine imkan sağlandığı belirtilerek,

 

Bu kapsamda, veteriner kontrollerine tabi ürünlerin girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçıdan başvuru yaptığı tarihten itibaren üç ay içerisinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine veya ithalata yetkili il müdürlüklerine sunulacağına dair ekte örneği yer alan taahhütname alınarak ilgili mevzuat değişikliğine uygun şekilde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili 30.04.2020 tarihli 1259572 sayılı yazısı eklidir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.