Sirküler

Sirküler No: 2020/161


Dolaşım Belgeleri geçerlilik ve ibraz süreleri

 

Covid 19 salgını nedeniyle Gümrük Birliği kapsamında ibraz edilen ATR Belgeleri ile Ülkemiz ile aralarında serbest/tercihli ticaret anlaşmaları bulunan veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden tek taraflı olarak yararlanan ülkelerden ithal edilen eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için mevzuatlarında öngörülen menşe ispat belgelerinin temini ve gümrük idarelerine ibraz edilememesi durumu mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve belgelerin düzenlenme tarihlerinden başlamak suretiyle ibraz edilmelerini gerektiren geçerlilik süreleri (örneğin ATR belgeleri için 4 aylık süre) yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 01.02.2020-30.06.2020 tarihleri arasında durdurulmuş ve ilgili belge sürelerinin 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldıkları yerden devam etmesi uygun görülmüştür..

 

Konuyl ilgili TC Ticaret Bakanlığı Uluslar arası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2020 tarihli 54269080 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.