Sirküler

Sirküler No: 2020/162


Pandemi Tedbirleri- Yıllık Falliyet Raporları

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 158 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü sahibi (YYS) firmalarca her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının ,  sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi firmalarca bir yıllık dönemi izleyen üç ay içerisinde düzenlenmesi gereken “Yıllık Faaliyet Raporlarının” halıhazırda;

 

-üç aylık inceleme süresi 20.03.2020 tarihinde başlamış olan firmaların, bu inceleme süresi 19.03.2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

 

- 20.03.2020 itibariyle henüz üç aylık dönem içinde bulunmayan, 19.03.2020 tarihinden sonra üç aylık inceleme sürecine giren ve girecek firmalar için ise bu süre önlemlerin kaldırılmasına kadar işlemeye başlamayacaktır.

 

Konuya ilişkin Gümrükleri Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarihli 54265840 sayılı yazısı eklidir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.