Sirküler

Sirküler No: 2020/165


8541.40.90.00.14 GTİP'inde sınıflandırılan

 

İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.09.2017 tarihli, E.99799 sayılı yazıdan bahisle, 2017/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de 8541.40.90.00.14 GTİP'inde sınıflandırılan "fotovoltaik (solar) modül ve paneller" ticari isimli eşyanın 300 ABD Doları/m2 gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanların ithalatının gözetime tabi tutulduğu, ancak yapılan değişiklik ile ilgili eşya için 15.09.2017 tarihi itibariyle 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlanıldığı,

  

Bu kez adı geçen Genel Müdürlükten alınan 04.05.2020 tarihli, 54142654 sayılı yazıda; 2020/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile söz konusu eşyanın fiyat kriterinin 25 ABD Doları/kg olarak yeniden belirlendiğine dair uygulamanın 14.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği, tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara belirli bir değer üzerinden gözetim belgesi düzenleneceği, Tebliğ'de belirtilen kıymet ve üstünde birim kıymet beyan edilerek yapılan ithalatta gözetim belgesi aranmaması ve gözetime tabi eşyanın ithali sırasında ise gözetim belgesinde yer alan eşya değerinin gümrük beyannamesindeki kıymetle karşılaştırılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Konuya ilişkin TC Ticaret Baanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.05.2020 tarihli 54195784 sayılı yazısı ektedir.

 

Blgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.