Sirküler

Sirküler No: 2020/166


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514)

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar,  zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb ile bazı muhtelif ürünler.” İçin İlave Gümrük Vergisi getirilmiştir.


Karar Eki listelerden EK:1 de yer alan vergi oranları, 01.10.2020 tarihinden itibaren, EK:2 listede yer alan vergi oranları da 11.05.2020-30.09.2020 tarihleri arasında uygılanacaktır.

Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanacaktır.

 

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır.

 

Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

 

Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 11.05.2020 tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde EK:1’de yer alan (01.10.2020 tarihinden sonra uygulanacak daha düşük oranlı liste) ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

 

11.05.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2514 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve EK:1 ile EK:2 listeler ekte gönderilmiş olup, ilgili karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200511M1-2.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

GTİP bazında çalışmalarımız devam etmekte olup, karardan etkilenen firmalarımıza ayrıca ayrıntılı bilgi verilecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.