Sirküler

Sirküler No: 2020/169


Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan Tütün içeren sigaralar (2402.20), Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar (2402.90.00.00.00), Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403) vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

13.05.2020 tarihinden itibaren uygulanacak asgari maktu oranlar aşağıda gösterilmiştir.

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal tsnıi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,4569

0,4539

2402.00.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,4569

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul ttitttn yerine geçen maddeler; "homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,4569

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tüttün

67

0,4569

0,4539

 

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200513-16.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.