Sirküler

Sirküler No: 2020/170


İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2533)

 

1951 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3808.94.90 tarife alt pozisyonu 3808.94.90.00.11, 3808.94.90.00.12 ve 3808.94.90.00.19 olarak yeniden düzenlenmiş ve buna istinaden İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 38. Fasıl başlıklı tabloya da 3808.94.90.00.12 gtip’ li ürün ve vergi oranları satırı eklenmiştir.

 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

"---Diğerleri:

3808.94.90.00.11

----Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.12

----%0,04 ila %0,06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan, indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)

3808.94.90.00.19

----Diğerleri”

 

İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan “38. FASIL” başlıklı tabloya, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.Î.P) belirtilen ürüne ilişkin satır eklenmiştir.

"

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

1

2

3

4

8

5

6

7

3808.94.90.00.12

 

0

0

0

0

0

0

6

"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200513-12.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.