Sirküler

Sirküler No: 2020/177


01.06.2020 tarihinden itibaren gümrük vergileri ortak POS projesi kapsamında ödenecektir.

 

TC Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Ortak POS projesi kapsamında 01.06.2020 tarihinden itibaren, gümrük işlemleri dolayısıyla doğan vergiler ve diğer mali yükümlülüklerin tahakkuklu (Ticaret Bakanlığı sistemlerinden borç sorgulanacak ve sorgu sonucu görüntülenen tatar tahsil edilecektir) olarak tahsil edileceği ve beyana dayalı tahsilat yapılmayacağı belirtilerek POS projesi kapsamında ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre;

-Banka şubelerinin gümrük işlemi yapan muhasebe  birimleriyle bağlantılı olarak çalışmasına gerek kalmaksızın şubeler tarafından tüm muhasebe birimlerine ait tahsilatlar yapılabilecektir.

 

-Banka şubesine başvuran ilgili mükelleflere ait borç tahakkukları, mükelleflerin işlem yaptırdıkları gümrük birimleri dikkate alınmaksızın tüm banka şubelerince tahsil edilebilecektir.

 

-Bankanın elektronik ortamlarında (internet bankacılığı, mobil vb) mükelleflerce borç sorgulaması yapılarak ödemeler gerçekleştirilebilecektir.

 

_Tahsilat bilgisi anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, Banka tarafından yapılan tahsilatlara ilişkin ıslak imzalı bilgi ve belge muhasebe birimlerine gönderilmeyecektir.-

 

-Halı hazırda muhasebe birimlerince kullanılan “Gümkart” uygulaması 01.06.2020 tarihi itibariyle kaldırılacak olup, Ortak POS uygulaması üzerinden ödemeler yapılacaktır.

 

Konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihli 54415664 sayılı yazıları (Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı ekli olarak) ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.