Sirküler

Sirküler No: 2020/178


COVİD 19 döneminde OKSB-Ertelenmiş Kontrol Kağıtsız beyanname uygulaması

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihli 54375702 sayılı yazılarıyla; Gümrük Yönetmeliği’nin 112 inci maddesi, 114 üncü maddenin 5 ve 9 uncu maddelerinde ihracat beyannamesinin elektronik ortamda işlem görmesine ilişkin hükümler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük genel Tebliği (Sıra NO:1)’in 47 ve 48 inci maddelerindeki mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin ertelenmiş kontrolüne dair hükümleri dikkate alınarak;

 

Yetkili bölge müdürlükleri tarafından onaylanmış kişi statü belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 aylık dönemler itibariyle statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin tespit edilerek, bu beyannamelerden “1000” rejim kodlu olanlardan en az yüzde biri, “1000” dışında kalan rejim kodlu olanlardan ise en az yüzde ikisinin, eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri için belirlenerek, muayene memurlarınca incelenmesi işleminin; “belgenin gerçekliğinden şüphe edilmesi nedeniyle belge aslının ibraz edilmesi gereken durumlar hariç olmak üzere,” kağıtsız ihracat uygulamasının zorunlu hale geldiği tarih (15.04.2019) baz alınarak BİLGE sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

 

Konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.