Sirküler

Sirküler No: 2020/179


Norveç EUR.1 ve Eur-MED belgelerinin doğrulanma e-mail adresleri

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2020 tarihli 54350868 sayılı yazılarıyla;

15.04.2020 tarihli ve 16934678-724.01.01/00053889966 sayılı yazılarında,Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiğinin bildirildiği, bu kapsamda, Norveç yetkili makamları tarafından düzenlenen EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin doğrulanması için taleplerin post@toll.no  ve ilgili tüm sorular rgre@toll.no  e-posta adreslerine gönderileceği belirtilmektedir.

 

İlgili yazı ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.