Sirküler

Sirküler No: 2020/182


MEDOS'tan Avrasya Ekonomik Birliği (AEK) ülkelerine düzenlenen FORM A menşe belgeleri

MEDOS sistemi üzerinden düzenlenip ıslak imza ve ıslak mühür taşımayan Form A menşe belgelerinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEK)  kararı gereğince üçüncü ülkelerin elektronik veri tabanı hakkında bilgi vermesinin gerekli olduğu ve menşe belgelerinin doğruluğunun saptanması ve elektronik ortamda kullanılabilmesi için Milletlerarası Ticaret Odasına (ICC) akredite odaların listesinin http://certificates.iccwbo.org adresinde yer alması gerektiği ve ülkemizin söz konusu listede yer almamasından dolayı elektronik menşe belgelerinin kabul edilmemesi nedeniyle; Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelere (Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya) ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir talimata kadar yükümlünün talep etmesi halinde manuel olarak da ıslak imza ve ıslak mühürlü olarak düzenlenmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

 

Konu hakkındaki Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2020 tarihli 54375328 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.