Sirküler

Sirküler No: 2020/184


Gümrük Tahakkukların Tahsil şekli hakkında açıklama yapılmıştır.

 

2020/177 sayılı Bültenimizle duyurusu yapılan 01/06/2020 tarihinden itibaren gümrük işlemlerinden doğan alacaklara ilişkin olarak beyana dayalı tahsilat yapılamayacağı, bankanın elektronik ortamlarında borç sorgulaması yapılarak ödemelerin gerçekleştirilebileceği, halihazırda muhasebe birimlerince kullanılan GÜMKART uygulaması yerine Ortak POS Uygulaması

üzerinden işlem yapılacağı konusuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü bir açıklama yazısı yayımlamıştır.

 

Ekte bir örneği gönderilen 22.05.2020 tarihli 5451l5705 sayılı yazıda 01.06.2020 tarihinden itibaren başlayacak Ortak POS uygulaması hakkında yapılan açıklamalar aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

“- Ödemeler sadece halihazırda yetki verilmiş olan kamu bankaları (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vak:ıfbank, Vakıf  Katıbm Bankası, Halk.bank ve Emlak Katılım Bankası) aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

 

- Ödemeler saymanlık ya da gümrük idaresi bağına bakılmaksızın yukarıda belirtilen kamu bankalarının intemet bankacılığı   aracılığıyla veya herhangi bir şubesinden yapılabilecektir.

 

- Ödemeler Ortak POS'ta yer alan Kamu Bankaları Debit Kartı ile de (Mevcut durumda sadece Ziraat Bankas􀄕 Vakıfbank ve Halkbank. debit kartları ile) yapılabilecektir.

 

- Halihazırda kullanılan GÜMKART, Ortak POS cihazlarında da debit kart olarak kullanılabilecektir.

 

Ayrıca, ödemelerin kredi kartı aracılığı ile yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup çalışmalar tamamlandıktan sonra hangi tür ödemelerin hangi kredi kartları ile yapılabileceğine ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

Diğer taraftan, beyannamelerin tahakkuk ve ödeme süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemler halihazırda olduğu gibi yürütülecektir.”

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.