Sirküler

Sirküler No: 2020/187


Kayda Bağlı Meltblown Kumaş

 

 

İhracı kayda bağlı mallar arasına Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03) cinsi eşyanın ihracı aşamasında gümrük idaresine sunulan kumaşların kayda bağlı olup olmadığına ilişkin gümrük idarelerinde tereddütler yaşanması nedeniyle, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nin maske üretiminde kullanılmakta olan "spunbond kumaş", "spunlace kumaş", "sms kumaş" ve anılan Tebliğ kapsamında kayda bağlı "Meltblown kumaş"a ilişkin ayırt edici hususları içerir bilgiler ile bahse konu kumaşlara ait örneklerin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi hsuusnda talimat verilmiştir.

 

Knuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2020 tarihli 54477948 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.