Sirküler

Sirküler No: 2020/188


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10)

 

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında belirlenen döviz kullanım oranlarındaki sektörel ayrımlar kaldırılarak, tüm sektörler için döviz kullanım oranının %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirleneceği, ancak  ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oranın Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebileceği, ayrıca Bakanlığın uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından döviz kullanımına ilişkin azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili olacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu değişiklik 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek Dahilde İşleme izin belgeleri için uygulanacaktır.

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.