Sirküler

Sirküler No: 2020/189


Ülkemiz tarafından DTÖ'ne AB menşeli bazı demir çelik ürünlerine ilave vergi uygulayacağı yönünde bildirimde bulunulmuştur.

 

Türkiye tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) uygulanacak koruma önlemlerine ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirimde bulunulmuş ve DTÖ tarafından söz konusu önlemlere ilişkin bilgilendirme metni 25 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Bildirimin yayımlanma tarihi olan 25 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 30 gün sonra, Türkiye’nin bu önlemi uygulamaya karar vermesi durumunda ayrıca bir iç düzenlemenin yayımlanması gerekecektir..

İlgili demir çelik ürünleri  aşağıdaki gibidir.

No

GTİP

Ürün Tanımı

İlave Vergi

1

72.08

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):

%9

2

72.09

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):

%10

3

72.10

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):

%14

4

72.11

Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):

%15

5

72.12

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):

%15

6

72.14

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil):

%15

7

72.15

Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:

%14

8

72.16

Demir veya alaşımsız çelikten profiller:

%17

 

 

Dünya Ticaret Örgütüne yapılan bildirime https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20g/sg/n/*%20and%20%20@Symbol=%20tur&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.