Sirküler

Sirküler No: 2020/191


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

 

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında Korunma Önlemi Uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde İthalat Genel Müdürlüğü’nce soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

 

Soruşturmanın, İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanacağı, gerekli hallerde bu sürenin 6 (altı) ay uzatılabileceği belirtilmiştir.

 

İlgili tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200530-4.htm linkinden ulşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.