Sirküler

Sirküler No: 2020/192


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)

 

Avrupa Birliği menşeli olmayan, 91.01 ve 91.02 tarife pozisyonlarında yer alan "Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil)"  cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ihtisas gümrüğü uygulaması başlatılmıştır.

İhtisas gümrükleri: Ankara Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü, olarak belirlenmiştir.

30.05.2020'den önce  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için  Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200530-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.