Sirküler

Sirküler No: 2020/195


Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2585)

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2585) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

 

Anlaşma, tarafların iç mevzuatlarındaki yasal gerekliliklerin ve süreçlerin tamamlandığının karşılıklı olarak bildirimini takip eden 60 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma kapsamında tercihli tarife uygulanacak eşyaya ilişkin kategoriler ve aşamalı olarak indirilecek vergiler Ek 1 “Tercihli Muamele Cetvellerinde”, “Hariç Sektörler” ise  EK 2 de belirlenmiştir.

 

İlgili Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200601M1-1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.