Sirküler

Sirküler No: 2020/196


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

 

-Avrupa Birliği menşeli olmayan, 33 ve 34 üncü fasılda  yer alan "Kozmetik ürünleri ile bazı temizlik ve hijyen maddeleri  cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ihtisas gümrüğü uygulaması başlatılmıştır.

İhtisas gümrükleri: Adana Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü  ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak belirlenmiştir.

 

-İhtisas gümrüğü uygulamasına tabi tutulan ürünlerin GTİP ve tanımı ekli listede belirtilmiştir.

 

Bu ürünlerden;

 

a) Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,

 

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

 

c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

 

Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecektir.

 

-02.06.2020 tarihinden önce tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200602-15.htm linkinden ulaşabbilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.