Sirküler

Sirküler No: 2020/198


İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

 

3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenleyen İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) yayımlanmıştır.

 

Tebliğ kapsamındaki İran menşeli ürüne yönelik kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İşlemler altındaki  “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır.

 

Yapılan başvurularda, “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin birer suretinin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanacaktır.

 

Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanacaktır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2020 - 1/7/2021

2/7/2021 - 1/7/2022

2/7/2022 - 1/7/2023

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.412

1.454

1.498

 

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamayacaktır.

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200602-20.htm linkinden başvurabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.