Sirküler

Sirküler No: 2020/200


Dahilde işleme izin belgelerinde dikkate alınacak döviz kullanım oranları

 

2020/10 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Mezkur Tebliğ değişikliği ile Tebliğde sadece azami döviz kullanım oranı belirlenerek sektörel bazda döviz kullanım oranlarının azami oranı aşmamak kaydıyla Ticaret Bakanlığınca tespit edilmesi hükme bağlanmıştır.

 

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığınca sektör bazında belirlenen azami döviz kullanım oranlarının yer aldığı tablo, İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısıyla birlikte ekte gönderilmekte olup, söz konusu yazıda 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde aşağıdaki oranların dikkate alınacağı belirtilmektedir.

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA DÖVİZ KULLANIM ORANLARI TABLOSU

Sektör Adı

Azami Döviz Kullanım Oranı

Sanayi Ürünleri

Tekstil ürünlerinin imalatı

%65

Giyim eşyalarının imalatı

%70

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

%60

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

%70

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

%70

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar hariç)

%80

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar)

%70

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

%50

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

%80

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

%65

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

%80

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı hariç)

%65

Çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı

%60

Ana metal sanayii

%80

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

%75

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

%80

Elektrikli teçhizat imalatı

%80

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı

%80

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

%65

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

%65

Mobilya imalatı

%60

Diğer sanayi ürünleri imalatı

%70

Tarım Ürünleri*

Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve etlerinin imalatı

%65

Su ürünleri imalatı

%60

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

%75

Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile şekerli mamuller imalatı

%65

Dondurma imalatı

%60

İçecek İmalatı

%60

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı

%60

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı

%40

Tütün ürünleri imalatı

%60

Diğer tarım ürünleri imalatı

%80

 

* İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdünü içeren belgelerde azami döviz kullanım oranı %100’e kadar tespit edilebilir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.