Sirküler

Sirküler No: 2020/201


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)

 

9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmıştır.

 

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay daha uzatılabilecektir.

 

Tebliğ 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgile Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200603-11.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.