Sirküler

Sirküler No: 2020/209


3907.69.00.00.00 GTİP'li PET (polietilen tereftalat) için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda "Diğerleri" tanımı altında sınıflandırılan "PET (polietilen tereftalat)" ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğunun tespiti neticesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

  

Bahse konu eşya için halen aşağıdaki şekilde ek mali yükümlülük uygulaması bulunmaktadır.

.

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

MENŞE ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (CIF %)

3907.69.00.00.00

Diğerleri

Kore Cumhuriyeti

1. Dönem

(31.10.2018-30.10.2019)

2. Dönem (31.10.2019-30.10.2020)

% 6,5

% 6

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200611-11.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 Bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.