Sirküler

Sirküler No: 2020/212


Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan 1 sayılı cetvel değiştirilmiştir

 

İlgili maddelerin ithalatı KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/17) kapsamında düzenlenmekte ve  araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatında, İthalat Genel Müdürlüğü”nün izni aranmaktadır.

 

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE

 

KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK KİMYASAL MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE FARKLI KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200617-5.htm

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/17) için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-18.htm linklerini tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.