Sirküler

Sirküler No: 2020/213


İlaç İhracatı Yapacak Firmalara TİTCK Duyurusu

Türkiye İla. Ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İlaç ihracatı yapacak firmalar için aşağıdaki Duyuru yayımlanmıştır.

 

“İlaç İhracatı Yapacak Firmalara;

Bilindiği üzere Kurumumuzca, ihracata yetkili firmalara, ecza depolarına ve ruhsat sahibi firmalara gümrüklerde kullanılmak üzere bilgilendirme yazısı düzenlenmektedir.

      Bakanlığımızca alınan 15.06.2020 tarihli  Bakan Oluru neticesinde yapılacak söz konusu başvurularda ücret tahakkuk edilecek olup, ücret tarifesine Kurumumuz web sayfasından (Fiyat Tarifesi) ulaşılabilecektir.

      Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, ESY üzerinden elektronik imza aşamasından sonra ekranda görünecek referans numarası ile

      -Halkbankası’nda hesabı olan başvuru sahipleri için; Kurum Ödemeleri sekmesi üzerinden her bir başvuru için ücret yatırılması,

      -Halkbankası’nda hesabı olmayan başvuru sahipleri için; referans numarası ile doğrudan Halkbank şubesi vasıtasıyla her bir başvuru için ödeme yapılarak başvurunun tamamlanması gerekmektedir.”

 

İlgili  Duyuruya https://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-ihracati-yapacak-firmalara-17062020094110 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.