Sirküler

Sirküler No: 2020/214


Elektronik olarak düzenlenen belgelerin teyit ve doğrulama adresleri

 

Covid 19 Salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerine ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyit edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerince kabul edilmektedir.

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü  bu kapsamda gümrük idarelerinin teyit yapabileceği e-posta adreslerinin bulunduğu ekli yazıyı yayımlamıştır.

 

Söz konusu yazıyla, İspanya, Çekya,Estonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İrlanda,İtalya,Malta , Portekiz, Şili , Yunanistan için teyit  e-posta adresleri bulunmaktadır.

 

Bu ülkelerden İtalya, Şili ve Malta tarafından belgelerin sadece kopyaları düzenlenebilirken; Çekya, Estonya, Finlandiya, GKRY, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan tarafından imkan dahilinde olduğu hallerde belgelerin asılları, imkan bulunmadığı durumlarda ise sadece kopya nüshaları düzenlenebilmektedir.

 

Öte yandan, Fas Gümrük İdaresi tarafından mevcut durumda menşe ispat belgelerinin asıl nüshaları düzenlenebilmekle beraber, salgın döneminde sadece kopya nüshaları düzenlenebilen belgeler http://www2.douane.gov.ma/certificat/angular/#/searchCertificat  internet sitesi üzerinden seri numaralarıyla teyid edilebilecektir.

Ayrıca, İtalya makamlarınca düzenlenen ve üzerinde QR kod bulunan menşe şahadetnameleri

https://co.camcom.infocamere.it/gbdn_fe/#!/

https://certificates.iccwbo.org/

internet siteleri üzerinden doğrulanabilecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.