Sirküler

Sirküler No: 2020/216


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'de bazı değişiklikler yapılarak İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı başlıklı 11/A maddesi ekleniş., çok modlu taşımacılıkta belirlenen sürelere ilave süre verilmesi ve ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel yüklemelerde son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanacağına dair hüküm konulmuştur.

 

Ayrıca,Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tutarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN (kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarası) tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilir.”

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.