Sirküler

Sirküler No: 2020/221


Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri ihracatı

12 Haziran 2020 tarihli ve L 184 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan2020/770/AB sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında 396/2005/AT sayılıTüzüğün Ek II ve Ek III'ünde yer alan bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki miklobutanil, napropamid ve sintofen etken maddeleri için maksimum kalıntı düzeyleri (maximum residuelimits-MRL) ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

 

Söz konusu Tüzükte özetle:

 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesince (European Food Safety Authority-EFSA)miklobutanil etken maddesi için MRL değerlerinin gözden geçirildiği ve kayısı, kiraz, sofralık üzümün de aralarında yer aldığı bazı ürünler için MRL değerlerinin artırılması veya aynı bırakılmasının önerildiği,

 

-Fındık, Antep fıstığı, kayısı, kiraz ve domatesin de yer aldığı bir takım ürünler için napropamid etken maddesi için MRL değerlerinin düşürüldüğü, narenciye ürünlerinin yer aldığı bazı ürünler için ise söz konusu etken maddeye ilişkin MRL seviyelerinin EFSA tarafından tanımlanan seviyelerde belirlenerek iki yıl içerisinde elde edilen veriler ışığında tekrar ele alınacağı,

 

-Sintofen etken maddesi için buğdayda MRL’nin 0,01 mg/kg olan analitik tespit limiti (limit of analytical determination) seviyesinde belirlendiği, 12 Haziran 2022 tarihine kadar EFSA’ya ibraz edilen bilgiler ışığında anılan seviyenin tekrar gözden geçirileceği,

 

-Söz konusu Tüzüğün, MRL seviyeleri değiştirilmeden önce üretilmiş ürünlerin normal şekilde pazarlanabilmesi, işlenebilmesi ve tüketilebilmesi için bir geçiş düzenlemesi sağlayacağı,-Buna ilaveten, üye ve üçüncü ülkeler ile gıda işletmesi operatörlerine yeni gereklilikleri karşılayabilmeleri için hazırlık yapabilmeleri amacıyla değiştirilen MRL’lerin uygulanmasına başlanmadan önce makul bir sürenin geçmesine izin verileceği ifade edilmektedir

 

Konuyla ilgili Orta Anadolu İhracatöı Birliklerinin duyurusuna http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2020-7228.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.