Sirküler

Sirküler No: 2020/225


İngiltere ATR ve Menşe Dolasım Belgeleri

 

İngiltere Gümrük İdaresi tarafından yapılan bildirime göre: İngiltere yetkili makamları tarafından mümkün olduğu hallerde orijinal ATR ile EUR.1 ve EUR MED menşe ispat belgelerinin düzenlendiği, mümkün olmadığı durumlarda da iki yöntem izlendiği bildirilmiş olup, yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

 

--Merkezi gümrük idaresi tarafından düzenlenen belge (renksiz) elektronik imzalı ve üzerinde gümrük mührünün (Salford mührü) bir kopyası olacak şekilde e-posta yolu ile başvuru sahibine gönderilmekte, başvuru sahibi belgenin bir çıktısını alarak ihracatçıya belgenin basılı bir kopyasını göndermekte veya PDF versiyonunu elektronik posta ile iletmektedir.Bu yöntemle düzenlenen belgelerin seri numarasının sonu ‘D’ ile bitmektedir.

 

Merkezi gümrük idaresi adına odalar tarafından da belge düzenlenebilmekte olup, odalar tarafından düzenlenen belgeler üzerinde gümrük mührü (Salford mührü değil) olacak şekilde orijinal belge üzerine renkli baskı halinde çıktı alınır. Bu çıktı ihracatçıya elektronik posta ile gönderilebilir

 

Söz konusu iki yöntemle düzenlenen belgelerin tariff_prefs_cope@hmrc.gov.uk e posta adresinden doğrulanması mümkündür.

 

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’nın yazısı eklidir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.