Sirküler

Sirküler No: 2020/240


rotatif tip kompresörler için tarife kontenjanı açılmıştır.

 

Klima üretiminde kullanılan “8414 30 81 90 00 GTİP’li rotatif (rotary) tip kompresörler” (soğutma kapasitesi 2 kW ile 8 kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan)  için  15.02.2021'e kadar tarife kontenjanı açılmıştır.

Açılan Kontenjanın toplam miktarı 50.000 adet olup, tarife kontenjanı kapsamında yapılacak  ithalatlar gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için başvurular, sanayiciler tarafından  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler/İthalat İşlemleri” bölümündeki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” altındaki “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara (Karar Sayısı: 2710) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200701-2.pdf linkinden,

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğe (No: 2020/7) de http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200701-11.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.