Sirküler

Sirküler No: 2020/241


Destek Yönetim Sistemi (DYS)

 

COVİD 19 salgını nedeniyle TC Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmekte olan “Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin” başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/07/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmesi kapsamında;

 

- Söz konusu devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin yürürlüğünün 01/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılması,

 

- Bakanlıklarının 31/03/2020 tarihli Onayı ile;

  •   "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" ile
  •   "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi"

hususunun kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

 

Konuyla ilgili Ege İhracatçıları Birliği’nin duyurusu http://www.eib.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=5496307262020719747 linkindedir.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.