Sirküler

Sirküler No: 2020/245


2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı

Genelgedeki değişiklikler aşağıda yeşil gölgeli olarak işaretlenmiştir.

1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 33 üncü maddesine göre geçici ithalat izni, boş olarak getirilerek dolu olarak ihraç edilecek ambalajlara verilmektedir.

Boş olarak geçici ithal edilmek istenilen ambalajlar için, beyannamenin /sözlü beyan formunun 44 no.lu hanesinin doldurulması beyanın yazılı olarak yapılması halinde ise ayrıca Tek Pencere Sisteminde Gümrük Yönetmeliğinin Tek Pencere Sisteminde "Ek Bilgi" hanesinde "ambalajların yeniden ihraç sırasında doldurulacağı"nın beyan edilmesi gerekmektedir.

5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar

Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesi uyarınca, onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince (onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince) geçici ithalat rejimine tabi tutulan belirlenmiş GTİP'lerdeki ambalajların işlem göreceği hat ile ilgili olarak kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamdaki ambalajların yeniden ihracında ayniyet tespiti gerekçesiyle ayırt edici özelliklerin aranmaması, geçici ithalata konu ambalajlar ile aynı GTİP'te yer alması kaydıyla ambalajların tip, ebat, hacim ve ağırlığına bakılmaksızın yurtdışı edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması mümkün olup, Gümrük Kanununun 67 nci maddesi çerçevesinde söz konusu ambalajların GTİP itibariyle adet bazında takip edilmesi yeterli bulunmaktadır.

6. Geçici İthal Edilen Ambalajın Başka Firma Tarafından Yeniden İhracı

Geçici ithal edilen ambalajların geçici ithalat işlemini yapan yükümlü dışında başka bir firma tarafından yeniden ihracının gerçekleştirilmesi halinde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

a) Tek Pencere Sisteminde (TPS) yapılan izin başvurularında, geçici ithal edilen ambalajları ihraç edecek firma bilgileri sisteme girilir.

İhracat yapma yetkisi verilen firmanın; dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde olması veya idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi olan grup ihracatçısı olması gerekir.

Ancak, ambalajın, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firma tarafından geçici ithal edilmesi durumunda, ihracat yetkisi verilen firmanın bu niteliklere haiz olmasına gerek bulunmamaktadır


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.