Sirküler

Sirküler No: 2020/250


İnsan vücuduna doğrudan temas eden Biyosidal Ürünler'e ilişkin TİTCK Duyurusu

12/03/2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanına dâhil edilen insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere (ürün tipi-1 ve ürün tipi-19) yönelik iş ve işlemleri kapsayan Genelge ve “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslarda: Ürün Tipi-1:İnsan hijyeni için kullanılan, birincil amacı deri ve saçlı derinin dezenfeksiyonu için insan cildi ve saçlı deriye uygulanan veya temas eden ürünleri,

Ürün Tipi-19: İnsan hijyeni için doğrudan ciltte ya da insanların çevresinde; zararlı organizmaların kovma ya da çekme suretiyle kontrolü için kullanılan ürünleri kapsadığı belirtilerek:

Bu kapsamda biyosidal ürün gruplarına yönelik başvuruların, Genelge ekinde yer alan “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usul ve Esaslar” doğrultusunda hazırlanması gerektiği belirtilmektedir..

Konuya ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Duyurusu ve Genelge ve “Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl ve Esaslar” https://www.titck.gov.tr/duyuru/biyosidal-firmalarinin-dikkatine-06072020171536 linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.