Sirküler

Sirküler No: 2020/251


Destek Yönetim Sistemi (DYS)

İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR), Hariçte İşleme Rejimi (HİR), Vergi, Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sisteminin 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açıldığı ve bu kapsamda, yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının söz konusu işlemlerin hızlandırılması ve sistemin etkinliğinin artırılmasını teminen 26 Haziran 2020 tarihinde güncellendiği ayrıca Ticaret Bakanlığı web sayfasında yayınlandığı bildirilmiştir.

 

01/09/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.

 

DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

 

·         Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın Duyurusu https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys linkindedir.

Duyuruda yer alan konu başlıklarına ait linklere de aşağıda yer verilmiş olup, Sıkça Sorulan Sorulara ilişkin Kılavuz ekte gönderilmiştir.

 

·         Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?

Destek Yönetim Sistemine İlişkin Tebliğ

Uygulama Usül ve Esasları

EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi

EK B1 Yararlanıcı Bilgi Formu

EK B2 Yararlanıcı Bilgi Formu

EK B3 Yararlanıcı Bilgi Formu

EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu

EK D Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu

EK E Başvuru Merkezleri


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.