Sirküler

Sirküler No: 2020/252


Suriyeye kiymevi madde ihracatında uygulanacak işlemler

Suriye`ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde,  2013/29 sayılı Genelge hükmünün uygulanmayarak söz konusu eşyanın tahlil sonucuna kadar bekletilmesi ile tahlil sonucunda herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde eşyanın sevkine müsaade edilmesi,

 

Tahlil sonucunda, eşyanın 2019/16 sayılı Genelge kapsamında "Suriye’ye İhracında Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nde yer aldığının tespit edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/2 maddesi uyarınca cezai işlem tatbik edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2020 tarihli 55540897 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız




Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.