Sirküler

Sirküler No: 2020/254


İthalat Denetim Rehberi

2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamındaki ürünlerin ne şekilde denetleneceğine dair usul ve esaslar ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından  düzenlenen İthalat Denetim Rehberi ile belirlenmekte

Olup, bu kapsamda,  ülkemizdeki üretim tesislerinde kullanılacak olan demonte halde ithal edilmek istenen ve tek bir seferde ithalat denetimi gerçekleştirilemeyen ürünler için rehberde yeni bir madde eklenmiştir.

Diğer taraftan, ithalatçılar tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen bazı başvurularda, ithal konusu ürünlerin fiili denetimleri esnasında firmaları temsil eden kişilerin ürün üzerindeki işaretlemelere tam olarak vakıf olmamaları, ilgili teknik mevzuatın öngördüğü işaretlemeler ürün üzerinde olsa bile nerede olduklarının bilinmemesi sebebiyle ilgili denetmenin firma temsilcisi tarafında doğru yönlendirmediği ve sonuç itibariyle denetimin bu yanlışlıklar nedeniyle ret ile sonuçlandırıldığı ifade edildiğinden, bu meyanda, konu ile ilgili rehberin 9.21 inci maddesinin yeniden tanzim edildiği,

Enerji verimliliği rehberlerine ilişkin çalışmanın da devam etmekte olduğu, enerji verimliliği denetimlerine 2019/9 sayılı ÜGD Tebliği ithalat denetim rehberine istinaden devam edileceği, 2019/9 ve 2020/9 sayılı rehberlere Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'nin (i) ekranından ulaşılabildiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Türk Standartları Enstitüsünün 08.07.2020 tarihli  55603426 sayılı yazıları eki güncel “İthalat Debetim Rehberi” ekte gönderilmektedir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.