Sirküler

Sirküler No: 2020/256


Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanması hakkında kararın 1 Haziran 2020 tarih ve 31142 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı,

Konuyla ilgili olarak Karakas Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, söz konusu Anlaşma'nın iç onay sürecinin her iki ülke tarafından tamamlandığı ve Anlaşma’nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin nota teatisinin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin İTKİB Duyurusuna http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4494.html linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.