Sirküler

Sirküler No: 2020/257


İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin ihracatı-ilişik kesme belgesi

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan “İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar”a atıfla, Esaslar’ın 6 ncı maddesinde yer alan istisnaya açıklama getirilerek istisna uygulaması bakımından asıl olanın ihracata konu satışa aracılık eden malike yönelik olduğu belirtilerek geçici ve istisnai bu durum da dahil olmak üzere ihracata konu edilecek olan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin tescil zorunluluğunun bulunduğ,

 2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Araçların Tescil Mecburiyeti” başlıklı 29 uncu maddesinin (a) fıkrasının (d) bendi hükümleri gereği tescile tabi iş makinelerinin ikinci el veya kullanılmış olarak ihracının yapılabilmesi için söz konusu iş makinelerinin usulüne uygun bir şekilde tescil edilmiş olmaları ve ihracat esnasında ise söz konusu iş makinelerine ait ilgili kuruluşlardaki kayıtlarının kapatıldığına dair “İlişik Kesme Belgesi” veya “Kapatma Belgesinin” ibrazının aranması gerektiği,

 Aksi takdirde, bu araçların dosyasında haciz, ihtiyati tedbir, rehin gibi şerhlerin bulunması halinde telafisi imkânsız sonuçlar ortaya çıkabileceği, buna ilaveten, söz konusu araçların şasi numaraları ile oynanıp yurt dışına çıkarılmaması gereken araçların, bu araçlar kullanılarak çıkarılabileceği; çalıntı veya hurdaya ayrılmış ya da toplama mahiyete sahip olma ihtimallerinin de önüne geçilmesi açısından söz konusu tescilin aranmasının  elzem  olduğu,

Dolayısıyla, ilgili Odalardan alınan "İş Makinesi Bilgi Sisteminde kaydı yoktur" şeklindeki yazı, yalnızca söz konusu makinenin sistemde tescil edildiğine dair bilgi bulunmadığı anlamına gelmekte olup "İlişik Kesme Belgesi"nin veya “Kapatma Belgesi”nin yerine geçmediği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2020 tarihli 52707093 sayılı Genelgeleri eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.