Sirküler

Sirküler No: 2020/260


İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenleyen Tebliğ bugün tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Artakalan kontenjanlar ilgili eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

 

Tebliğ kapsamında bulunan ürünler;

- yazarkasa, cep telefonu ve motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus Nikel-metal hidrit (NiMh)  ve Lityum-iyon akümülatörler (8507.50 ve 8507.60 tarife pozisyonları)

- 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı (8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 tarife pozisyonları)

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200714-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.