Sirküler

Sirküler No: 2020/268


Kompozit Ürünlerin AB'ye İhracatı

 

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan yazıya atfen, kompozit ürünlerin Avrupa Birliği (AB)’ne girişinde uygulanacak olan hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında DG SANTE’den bir örneği ekte iletilen mektubun alındığı belirtilereki Bitkisel ürünlerin işlenmiş hayvansal ürünlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan kompozit ürünlerin AB’ye girişine dair 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğüne uygun olarak hayvan sağlığı gereksinimlerini düzenleyen 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğünün 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı, belirtilmektedir.

Söz konusu mektupta ayrıca;

 - Et ürünleri içeren kompozit ürünlerin ve uzun raf ömrüne sahip olmayan süt veya yumurta ürünleri içeren kompozit ürünlerin AB’ye giriş izninin yalnızca bu kompozit ürünlerde bulunan hayvansal menşeli ürünün AB'ye girişi için onaylanan üçüncü bir ülkeden veya bölgeden gelmesi durumunda gerçekleşebileceği,

- Buna ilaveten, bahse konu kompozit ürünlerin AB’ye girişinde, kompozit ürünlerde bulunan hayvansal menşeli işlenmiş ürünlerin 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğünde belirlenen hayvan sağlığı gereksinimleriyle uyumlu olması gerektiği,

- Ayrıca, anılan hayvansal menşeli işlenmiş ürünün; a) kompozit ürün üreticisinin bulunduğu aynı listeli üçüncü ülke veya bölgeden, b) AB’den veya, c) kompozit ürünün belirli bir risk azaltıcı işlem görmeden AB'ye girişi için listelenen üçüncü ülke veya bölgeden gelmesi gerektiği,

- Yalnızca süt veya yumurta ürünleri içeren uzun raf ömrüne sahip kompozit ürünlerin, kompozit ürünlerde bulunan süt ürünleri ve yumurta ürünlerinin 2020/692 sayılı Tüzükte belirtilen risk azaltma işlemine tabi tutulması halinde Birliğe girişine izin verileceği,

- Kamu ve hayvan sağlığı kurallarının yansıtılması amacıyla, farklı kompozit ürün kategorilerinin AB’ye girişi için yeni bir resmi sertifika ve özel atestasyon modeli geliştirildiği,

- Giriş şartlarının hayvansal ürün oranları yerine havyan ile kamu sağlığı risklerine göre belirleneceği,

- 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren, kompozit ürünlerin AB'ye girişi için geçerli gereksinimlerin kompozit ürünlerin özelliklerine bağlı olarak sırasıyla; (1) raf ömrü olmayan kompozit ürünler, (2) et ürünleri içeren raf ömrü olan kompozit ürünler ve (3) et ürünleri içermeyen raf ömrü olan kompozit ürünler olarak sınıflandırılacağı,

- Resmi sertifikanın raf ömrü olmayan kompozit ürünler ile et içeren ve raf ömrü olan kompozit ürünlere eşlik edeceği,

- Özel atestasyonun ise et ürünleri içermeyen raf ömrü olan kompozit ürünlere eşlik edeceği ve anılan model belgelerin gelecek haftalarda sağlık ve bitki sağlığı (sanitary and phytosanitary-SPS) bildirimine konu olacağı,

Mektup ekinde ise hayvan sağlığı gereksinimlerine dair yasal atıflarla birlikte kompozit ürünlerin AB’ye girişi için geçerli koşulların daha iyi anlaşılması için karar ağacına yer verildiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Uludağ İhracatçıları Birliği’nin  2020/387 Bülten sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.