Sirküler

Sirküler No: 2020/270


Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler

 

Yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili esasları düzenleyen Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/17 sayılı Genelgeleri yayımlanmıştır.

 Genelgede; “1-Geçici Olarak Çıkarılacak ve Geri Getirilecek Numune, Sergi ve Fuar Eşyasının Beyanı” ve “2-Yolcu Beraberinde Getirilen Numunelik Eşya Ve Modellerin Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Gümrük İşlemleri” tanımlı başlıklar altında açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre;

 Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmek istenmesi durumunda, beyan, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından söz konusu formun elektronik ortamda (Bakanlık web sayfasında “e-işlemler” bölümünde) doldurulması suretiyle yapılacaktır.

 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 8/(d-i) bendi ile  2009/15481 sayılı Kararın 86 ncı maddesi kapsamında yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modeller, ithalatçı firmanın çalışanları tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinin birinci fıkrası ile 169 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, Bakanlık web sayfasında “e-işlemler” bölümünde yer alan “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilecek. Form, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce elektronik ortamda düzenlenecektir.

İlgili Genelge ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.