Sirküler

Sirküler No: 2020/273


elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmesi

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince elektronik ortamda yürütülen Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS)’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibariyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerince elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

Konuya ilişkin İstanbul tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin duyurusu ve Sanayi Sicil Belgesinin Formatı ve Doğrulama Alanları http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4512.html linkindedir.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.