Sirküler

Sirküler No: 2020/280


Antrepolarda teminat işlemleri

 

Danıştay Yedinci Dairesi tarafından 2015/1 sayılı genelgenin iptali üzerine yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıktığından Ticaret Bakanlığı Makamının 22.07.2020 tarihli 56024255 sayılı Olurları ile;

-Gümrük Yönetmeliği’nin 526/3 fıkrası hükmü (C ve E tipi antrepolar için YYS ve OKSB sahibi firmaların kullandıkları götürü teminat hükümleri hariç) saklı kalmak kaydıyla 23.07.2020 tarihi itibariyle tescil edilecek antrepo beyannamelerine ilişkin antrepo işleticisi ya da kullanıcısından alınacak teminat ile ilgili olarak 30.09.2020 tarihine kadar;

1) Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %50'si kadar olması,

 

2)Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin % 25’i kadar olması,

3)BİLGE sisteminde düzenleme yapılıncaya kadar aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması,

-Gümrüksüz satış mağazaları ile akaryakıt antrepoları ve akaryakıt deposu statüsünde olmakla birlike ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın depolandığı antrepolara ilişkin teminat işlemleri özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut uygulamalarının herhangi bir değişiklik olmaksızın devam etmesi,

 Uygun bulunmuştur.

 Ayrıca, Danıştay Yedinci Dairesince 2015/1 sayılı Genelge iptal edildiğinden ve 14.12.2014 tarihli onay 23.07.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından; talep edilmesi halinde 2015/1 sayılı Genelge ve 14.12.2014 tarihli onay kapsamında antrepo işleticilerine verilen 100.000,-Avro tutarındaki teminatın ilgilisine iade edilmesinin gerektiği bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.