Sirküler

Sirküler No: 2020/281


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/18)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik 2/3/2004 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2004/4 sayılı Tebliğ) kapsamında, ÇHC menşeli 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” için 0,066 ABD Doları/Adet tutarında; 9608.50.00.10.00 GTİP’i altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar”ın takımın içinde yer alan 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında kayıtlı olanları için 0,066 ABD Doları/Adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/35 sayılı Tebliğ) ile; ikinci NGGS ise 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/39 sayılı Tebliğ) ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturmalar sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Soruşturma süresince yukarıda belirilen önlemin uygulanmasına devam edilecektir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-18.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.