Sirküler

Sirküler No: 2020/282


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/19)

 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri)” tanımlı ürün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İlgili ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44) ile 29 ABD Doları/Adet ila 154 ABD Doları/Adet arasında firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunmakta olup, soruşturma sonuçlanıncaya kadar önlemin uygulanmasına devam edilmesi karar bağlanmıştır.

Konuya ilişkin Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-19.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.