Sirküler

Sirküler No: 2020/283


Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesinde değişiklik yapılmıştır

 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’in Ek-1’inde yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 2931.39.90.00.69 - diğerleri- (cas no. 2387495-99-8 , 2387496-12-8 , 2387496-00-4 , 2387496-04-8 , 2387496-14-0) 

 2933.39.99.00.39 - diğerleri -(cas no. 77104-62-2 , 77104-00-8 ) 

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-20.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.